วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงงานอนุบาล

โครงงานพัฒนาวิชาการ
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ระดับชั้นอนุบาล ๒
เรื่อง  สำรวจปลาในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ( ทำไมหนูจึงทำโครงงานเรื่องนี้ )
               หนูเรียนเรื่อง  สัตว์น้ำ  ในหน่วยที่  ๓๕  สัตว์น้ำหรรษา  แล้วคุณครูถามหนูว่า เด็กๆรู้จักสัตว์น้ำไหมคะ ช่วยบอกคุณครูมาคนละอย่างค่ะ และเพื่อนๆในห้องส่วนใหญ่บอกชื่อปลาเยอะแยะเลยค่ะ หนูอยากรู้จักชื่อปลา แต่ละชนิดและจะได้เรียกชื่อที่ถูกต้องหนูจึงทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมา ครับ/ค่ะ
วัตถุประสงค์ ( หนูจะทำอะไร )
              ๑.หนูจะไปสำรวจปลาในโรงเรียน
             ๒.หนูจะเรียกชื่อปลา
             ๓.หนูจะอธิบายลักษณะของปลา
             ๔.หนูจะบอกที่อยู่อาศัยของปลา
สื่อ/อุปกรณ์ ( หนูจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำโครงงาน )
             ๑.สีเทียน
             ๒.ดินสอ  ยางลบ
             ๓.การะดาษวาดภาพ
             ๔.บ่อเลี้ยงปลา
วิธีดำเนินการศึกษา ( หนูจะทำอย่างไร )
             ๑.สำรวจปลาในบ่อเลี้ยงเลี้ยงปลาของโรงเรียนทุกบ่อ
             ๒.สอบถามข้อมูลชื่อปลาแต่ละชนิดจากการสังเกต กับคุณครู พงษ์กริช  ชนะรบ
             ๓.นำเสนอชื่อปลาหน้าชั้นเรียน
             ๔.ระดมความคิดตกลงกันในกลุ่ม ใครจะวาดปลาอะไร
            ๕.วาดภาพปลาที่ถนัดและจำได้
            ๖.นำภาพที่วาดเสร็จแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
            ๗.สรุปชื่อปลา รูปร่างลักษณะของปลาแต่ละชนิด
ผลการศึกษา  ( ได้ผลอย่างไร )
            จากการศึกษา  ผลปรากฏว่า  ในบ่อเลี้ยงปลา มีปลาหลายชนิด  เช่น ปลานิลตัวใหญ่สีดำใหญ่   ปลาแรดตัวใหญ่สีดำ  ปลาดุกลำตัวยาวมีหนวด  ปลาจาระเม็ดตัวใหญ่ ลำตัวแบนสีดำ  ปลาช่อนลำตัวยาวมีเกล็ดสีดำ  ปลาหมอตัวเล็กสีดำมีเกล็ดแข็ง  ปลาทับทิมตัวใหญ่สีแดงออกสีส้ม
สรุป
            ปลามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามชนิดของปลา  ปลามีลักษณะรูปร่างที่ไม่เหมือนกัน  ปลาบางชนิดตัวเล็ก  บางชนิดตัวใหญ่  สีผิวของปลาในบ่อส่วนใหญ่มีสีดำ  และที่เห็นอีกตัวคือสีแดงออกส้ม  ปลาบางชนิดลำตัวยาวมีหนวด  แต่บางตัวไม่มีหนวด  ปลาบางชนิดมีเกล็ดไว้ป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่นๆ  แต่บางจะมีสิ่งเล่านี้ที่เหมือนกันคือ  ตา  ปาก  หัว  หาง   ลำตัว  ครีบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น